{"data":[["Vito 114","Kompakt","manual","-","a","a","a","a","aaaa","635,48","645,72","673,50"]],"price":635,"priceTax":762,"motorizations":[{"value":"a","name":"Vito 114"},{"value":"b","name":"Vito 116"},{"value":"e","name":"Vito 119"}],"motorizationsDisable":"0","bodyworks":[{"value":"a","name":"Kompakt"},{"value":"b","name":"Dlh\u00e1"},{"value":"c","name":"Extradlh\u00e1"}],"bodyworksDisable":"0","equipment":null,"equipmentDisable":"1","equipmentLink":"https:\/\/www.mercedes-benz.sk\/vans\/sk\/vito\/panel-van\/technical-data","headline":"Mercedes-Benz Vito Mixto","image":"https:\/\/operativny-lizing-mercedes.sk\/content\/2-uzitkove-vozidla\/3-vito-skrinova-dodavka\/intro-vito-dodavka.jpg"}